top of page

זכות ציבורית

הזכות הציבורית הינה נכס להשקעה ומוצעת להשכרה. הזכות הציבורית נפרדת מרישיון הנהיגה למונית ואין צורך שבעל זכות ציבורית יהיה גם בעל רישיון. החוק מתיר להציע זכות ציבורית למונית להשכרה ועל כן רשאים בעלי זכות ציבורית להשכיר את הזכות שבבעלותם. נהגי מונית רבים בוחרים באפשרות השכירות לתקופה ארוכה.

לא בשבת

מחיר

אזור

טלפון נוסף

טלפון

תאריך

למכירה
השכרה

שם פרטי
ומשפחה

לא בשבת

צפון הארץ

0

0525707422

0525707422

2024-04-08

למכירה

איילת לוי

לא בשבת

צפון הארץ

0

0505255941

0505255941

2024-04-07

למכירה

שימי כהן

בשבת

מרכז הארץ

0

0547729679

0547729679

2024-03-29

למכירה

יגאל

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

bottom of page