top of page

תקנות משרד התחבורה מ־01/04/2020 

תעריפי נסיעה במונית

מחיר הנסיעה במונית מיוחדת ("ספיישל") נקבע בהתאם ל-3 סוגי תעריפים וכולל תוספות שונות. על פי תקנות התעבורה, חלה חובה על נהג מונית להפעיל מונה בנסיעה עירונית ובינעירונית.

המחיר הנסיעה במונית מורכב מ:

 1. תוספת הזמנת מונית 4.93 ₪ (במקרה של הזמנת מונית) +

 2. מצב התחלתי של המונה 10.68 ₪ +

 3. משך נסיעה × תעריף לדקה (תעריף א׳ 1.67 ₪, ב׳ 2 ₪, ג׳ 2.34 ₪) +

 4. מרחק נסיעה × תעריף לק״מ (תעריף א׳ 1.67 ₪, ב׳ 2 ₪, ג׳ 2.34 ₪) +

 5. תוספות שונות (אם קיים)

המחירים תקפים מ-01/04/2020 ומתעדכנים ב–1 באפריל של כל שנה.

                                                              תעריף א׳              תעריף ב׳                   תעריף ג׳

בכל הארץ, למעט באזור אילת

 

מצב התחלתי של המונה                                10.68 ₪             ₪10.68                    ₪10.68 

 

תעריף לדקה                                               1.67 ₪                    ₪2                       ₪2.34

 

תעריף לק״מ                                                1.67 ₪                   ₪2                       ₪2.34 

באזור אילת

 

מצב התחלתי של המונה                                 9.13 ₪                 ₪9.13                     ₪9.13 

 

תעריף לדקה                                               1.43 ₪                 ₪1.71                         ₪2 

 

תעריף לק״מ                                               1.43 ₪                 ₪1.71                          ₪2

יום ראשון עד רביעי

תעריף א' משעה 06:00 עד שעה 20:59 ותעריף ב' משעה 21:00 עד שעה 06:00 למחרת

יום חמישי

תעריף א' משעה 06:00 עד שעה 20:59 ותעריף ב' משעה 21:00 עד שעה 22:59 תעריף ג' משעה 23:00 עד שעה 06:00

יום שישי

תעריף א' משעה 06:00 עד שעה 15:59 ותעריף ב' משעה 16:00 עד שעה 29:59 תעריף ג' משעה 21:00 עד שעה 06:00

שבת וחג תעריף ב' משעה 06:00 עד שעה 18:59 ותעריף ג' משעה 19:00 עד 06:00

תוספות לתעריפי הנסיעה במונית מיוחדת

 • הזמנה בטלפון או אפליקציה: תוספת של 4.93 ₪. באזור אילת 4.21 ₪

 • מטען: מחיר הנסיעה כולל הובלת מטען יד. על מזוודות רשאי נהג המונית לגבות 4.41 ₪ ליחידה. באזור אילת 3.8 ₪

 • עגלת נכים: לא יגבה נהג המונית מחיר הסעה בעד הובלת עגלת נכים של נוסע במונית, אולם רשאי נהג המונית שלא להוביל יותר מעגלת נכים אחת.

 • נסיעה מנתב״ג: תוספת של 5 ₪

 • נסיעה מנמל תעופה רמון או חיפה: תוספת של 2 ₪

 • נסיעה בכביש 6: נסיעה בכביש 6 (למעט קטע 18 ממחלף עירון עד עין תות) - תוספת של 15.72 ₪. התוספת לנסיעה בקטע 18 של כביש 6 תעמוד על 5.94 ₪

 • נסיעה בנתיב המהיר: תוספת בנסיעה דרך "הנתיב המהיר" תהיה על פי עלות האגרה כפי שמוצגת על גבי השלט האלקטרוני בכניסה לנתיב אלא אם המונית פטורה מתשלום האגרה

 • נסיעה במנהרות הכרמל: התוספת בנסיעה דרך מנהרות הכרמל תהיה 9.99 ₪ לנסיעה בקטע אחד ו־19.98 ₪ לנסיעה בשני הקטעים

 • בנסיעה שכללה המתנה לנוסע ישולם בעד שעת המתנה:
  99.8 ₪ בתעריף א׳, 120.12 ₪ בתעריף ב׳ ו-140.45 ₪ בתעריף ג׳,
  באזור אילת – 85.32 ₪ בתעריף א׳, 102.67 ₪ בתעריף ב׳ ו-120.02 ₪ בתעריף ג׳.
  בעבור כל חלק יחסי של שעה ישולם תשלום יחסי.

להזמנת מוניות רחובות טלפון 08-9-120-120

מוניות ברחובות טלפון 08-9-120-120 מספר טלפון שקל לזכור אותו, התקשרו אלינו הזמנת מונית ברחובות ונשמח לתת לכם שרות מהיר ויעיל לשרות מוניות רחובות בעיר ולכל רחבי הארץ, שרות מוניות ספיישל רחובות לפרטיים, עסקיים, חברות ומוסדות.

ניתן לראות באתר שלנו מחיר משוער לנסיעה במונית מרחובות לכל יעד בישראל לפי מונה.

מוניות ברחובות אסף

מוניות ברחובות

bottom of page